Croeso i Apêl Cancr Gogledd Cymru

Cafodd Apêl Cancr Gogledd Cymru ei lansio'n swyddogol yn 2016. Mae'r Apêl wedi deillio o Apêl Ron a Margaret Smith sef elusen yng ngogledd Cymru sydd wedi bod yn codi arian ers 1991 er lles Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru yn Ysbyty Glan Clwyd.

Ers y dechrau un mae'r Apêl wedi ennill enw da ac wedi dod yn adnabyddus iawn am ei gwaith. Mae'r Apêl wreiddiol wedi codi ymhell dros £3 miliwn ers ei sefydlu ac mae wedi prynu nifer sylweddol o offer hanfodol a nodedig i’r Ganolfan Trin Canser.

Gwirfoddolwyr ac Uwch Staff y Ganolfan sy'n rhedeg yr Apêl i gyd. Mae'r Pwyllgor yn adnabod yr angen am unrhyw offeryn neu brosiect pwysig sydd yna'n datblygu i fod yn nod neu darged codi arian newydd i'r Apêl. Yn wir, mae aelodau staff y Ganolfan yn rhan bwysig iawn o Bwyllgor Gwaith yr Apêl.

Mae gan yr Elusen ryddid i benderfynu lle bydd yn gwario ei harian ac mae'r dull hwn o dargedu yn sicrhau fod yr Apêl yn berthnasol ar gyfer anghenion y cleifion sy'n derbyn triniaeth. Mae hefyd yn sicrhau bod y cyfranwyr yn gwybod sut a lle caiff eu rhoddion eu defnyddio sy’n hynod o bwysig.

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod o leiaf chwe gwaith y flwyddyn ac mae'n codi arian yn rheolaidd ar y cyd gyda Chyfeillion yr Elusen a gwirfoddolwyr eraill. Erbyn hyn mae sawl digwyddiad blynyddol hefyd yn rhan o galendr codi arian yr Apêl. Mae manylion am y digwyddiadau hyn ar y wefan hon. Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth rydym ni'n ei wneud a sut gallwch chi ein helpu ni...

Newyddion Diweddaraf

 • Honeywell Employees Do It Again! (cyfieithiad yn dod yn fuan)
  Tracey Ham, an employee of Honeywell St Asaph recently celebrated her 50th Birthday along with her brother Jim Morris, with a Party for family and friends at the Nant Hall, Prestatyn... - cliciwch yma

 • Volunteer Secretary Vacancy (cyfieithiad yn dod yn fuan)
  The North Wales Cancer Appeal Requires a Volunteer Secretary to assist with our increased workload. Are you computer literate and have any spare time to help us?.… - cliciwch yma

 • Dawns Sky Ball Yn Codi dros £26,000 i Apêl Cancr Gogledd Cymru
  Ddydd Sadwrn 6 Ebrill trefnodd grŵp o ffrindiau ddawns arbennig iawn â’i chynnal yn Neuadd Wigfair yng Nghefn. Cafodd un aelod o’r grŵp ddiagnosis o ganser y fron ym mis Mawrth 2018 ac o ganlyniad i’r gofal a’r driniaeth ardderchog a gafoddyn y Ganolfan Trin Canser Gogledd Cymru roedd y grŵp eisiau codi arian i ddiolch iddynt. Mwy.… - cliciwch yma

 • Marathon Runners Raise £22,000 for the Charity (cyfieithiad yn dod yn fuan)
  All 6 Gold Bond Runners have exceeded their £2,000 target and raised a combine total of over £22,000 for the North Wales Cancer Appeal.… - cliciwch yma

 • NWCA yn rhoi Byrddau Erchwyn y Gwely Newydd yn Rhodd i Ward Enfys
  Pan wnaeth staff Ward Enfys yn y Ganolfan Trin Canser yn Ysbyty Glan Clwyd gyhoeddi bod Rheoli Heintiau wedi condemnio’r byrddau erchwyn y gwely sy’n cael eu defnyddio o ddydd i ddydd gan gleifion mewnol ers bron i 20 mlynedd, gwnaeth Apêl Ganser Gogledd Cymru gamu i’r adwy i helpu.… - cliciwch yma

 • Clwb Pêl-droed Caerwys yn Codi Bron i £900 dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd at NWCA
  Gwnaeth y cymeriadau gwydn a dewr sy’n dod at ei gilydd bob Dydd San Steffan ym mhob tywydd, i chwarae Gêm Bêl-droed Elusennol yng Nghaerwysg yn gwisgo gwisg ffansi, ragori ar eu cyflawniadau blaenorol eleni a thros yr Ŵyl trwy godi bron i £1,800 a chafodd hanner o’r swm hwn ei roi’n rhodd i Apêl Ganser Gogledd Cymru.… - cliciwch yma

 • Digwyddiad Codi Arian trwy Feicio am Ddiwrnod Cyfan i Redwraig Marathon
  Gwnaeth Holly Hulson benderfynu mynd ar gefn beic er mwyn cychwyn ei hymdrechion Codi Arian trwy Farathon. Gwnaeth Holly, sy’n faethegydd ac sy’n ymddiddori mewn ffitrwydd osod cwpl o feiciau troelli yng nghyntedd Sainsburys yn Y Rhyl ddydd Sadwrn 2 Chwefror a bu ar gefn beic yn ddi-stop o 9am tan 5pm er mwyn gwella ei chyfanswm codi arian..… - cliciwch yma

 • Baubles & Warbles ac Only Boys Aloud yn Llwyddiant Ysgubol
  Daeth dychweliad hirddisgwyliedig ‘London Opera Quartet’ (sy’n fwy adnabyddus erbyn hyn fel ‘Baubles & Warbles’) â chynulleidfa frwdfrydig o fwy na 400 o bobl i Eglwys Gadeiriol Llanelwy nos Wener 15 Chwefror.… - cliciwch yma