Croeso i Apêl Cancr Gogledd Cymru

Cafodd Apêl Cancr Gogledd Cymru ei lansio'n swyddogol yn 2016. Mae'r Apêl wedi deillio o Apêl Ron a Margaret Smith sef elusen yng ngogledd Cymru sydd wedi bod yn codi arian ers 1991 er lles Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru yn Ysbyty Glan Clwyd.

Ers y dechrau un mae'r Apêl wedi ennill enw da ac wedi dod yn adnabyddus iawn am ei gwaith. Mae'r Apêl wreiddiol wedi codi ymhell dros £3 miliwn ers ei sefydlu ac mae wedi prynu nifer sylweddol o offer hanfodol a nodedig i’r Ganolfan Trin Canser.

Gwirfoddolwyr ac Uwch Staff y Ganolfan sy'n rhedeg yr Apêl i gyd. Mae'r Pwyllgor yn adnabod yr angen am unrhyw offeryn neu brosiect pwysig sydd yna'n datblygu i fod yn nod neu darged codi arian newydd i'r Apêl. Yn wir, mae aelodau staff y Ganolfan yn rhan bwysig iawn o Bwyllgor Gwaith yr Apêl.

Mae gan yr Elusen ryddid i benderfynu lle bydd yn gwario ei harian ac mae'r dull hwn o dargedu yn sicrhau fod yr Apêl yn berthnasol ar gyfer anghenion y cleifion sy'n derbyn triniaeth. Mae hefyd yn sicrhau bod y cyfranwyr yn gwybod sut a lle caiff eu rhoddion eu defnyddio sy’n hynod o bwysig.

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod o leiaf chwe gwaith y flwyddyn ac mae'n codi arian yn rheolaidd ar y cyd gyda Chyfeillion yr Elusen a gwirfoddolwyr eraill. Erbyn hyn mae sawl digwyddiad blynyddol hefyd yn rhan o galendr codi arian yr Apêl. Mae manylion am y digwyddiadau hyn ar y wefan hon. Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth rydym ni'n ei wneud a sut gallwch chi ein helpu ni...

Newyddion Diweddaraf

 • Virgin Money London Marathon 2020 (cyfieithiad yn dod yn fuan)
  Applications to run in the 2020 Virgin Money London Marathon are now live and if you want to be part of this great event and raise money for The North Wales Cancer Appeal please click here for the offical Application Form and submit before 10th November 2019. cliciwch yma

 • Ladies Lunch 2019 Raises £5,000 For NWCA (cyfieithiad yn dod yn fuan)
  Now a regular annual event the Ladies Lunch kindly hosted by Karen & John Hall of the Brookhouse Mill in Denbigh, this year attracted over 170 guests. Saturday 17th August 2019 fortunately turned out to dry and sunny and the marquee sited courtesy of Philip and Rachel Hughes at Brookhouse Farm was the perfect venue for a fabulous canape and Prosecco Reception, followed by a beautiful buffet lunch ……. cliciwch yma

 • Meirion Davies Pick Sileage Wrap Appeal (cyfieithiad yn dod yn fuan)
  Staff at Meirion Davies Agricultural Merchants in Denbigh came up with a novel idea of raising money for the charity. As sileage wrap is one of the more popular and fast selling products at this time of year, the staff decided to ask their supplier Crop Packaging Systems of Wexford to supply them with a stock of bright pink wrap. …… cliciwch yma

 • Honeywell Employees Do It Again! (cyfieithiad yn dod yn fuan)
  Tracey Ham, an employee of Honeywell St Asaph recently celebrated her 50th Birthday along with her brother Jim Morris, with a Party for family and friends at the Nant Hall, Prestatyn... - cliciwch yma

 • Volunteer Secretary Vacancy (cyfieithiad yn dod yn fuan)
  The North Wales Cancer Appeal Requires a Volunteer Secretary to assist with our increased workload. Are you computer literate and have any spare time to help us?.… - cliciwch yma

 • Dawns Sky Ball Yn Codi dros £26,000 i Apêl Cancr Gogledd Cymru
  Ddydd Sadwrn 6 Ebrill trefnodd grŵp o ffrindiau ddawns arbennig iawn â’i chynnal yn Neuadd Wigfair yng Nghefn. Cafodd un aelod o’r grŵp ddiagnosis o ganser y fron ym mis Mawrth 2018 ac o ganlyniad i’r gofal a’r driniaeth ardderchog a gafoddyn y Ganolfan Trin Canser Gogledd Cymru roedd y grŵp eisiau codi arian i ddiolch iddynt. Mwy.… - cliciwch yma

 • Marathon Runners Raise £22,000 for the Charity (cyfieithiad yn dod yn fuan)
  All 6 Gold Bond Runners have exceeded their £2,000 target and raised a combine total of over £22,000 for the North Wales Cancer Appeal.… - cliciwch yma

 • NWCA yn rhoi Byrddau Erchwyn y Gwely Newydd yn Rhodd i Ward Enfys
  Pan wnaeth staff Ward Enfys yn y Ganolfan Trin Canser yn Ysbyty Glan Clwyd gyhoeddi bod Rheoli Heintiau wedi condemnio’r byrddau erchwyn y gwely sy’n cael eu defnyddio o ddydd i ddydd gan gleifion mewnol ers bron i 20 mlynedd, gwnaeth Apêl Ganser Gogledd Cymru gamu i’r adwy i helpu.… - cliciwch yma

 • Clwb Pêl-droed Caerwys yn Codi Bron i £900 dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd at NWCA
  Gwnaeth y cymeriadau gwydn a dewr sy’n dod at ei gilydd bob Dydd San Steffan ym mhob tywydd, i chwarae Gêm Bêl-droed Elusennol yng Nghaerwysg yn gwisgo gwisg ffansi, ragori ar eu cyflawniadau blaenorol eleni a thros yr Ŵyl trwy godi bron i £1,800 a chafodd hanner o’r swm hwn ei roi’n rhodd i Apêl Ganser Gogledd Cymru.… - cliciwch yma

 • Digwyddiad Codi Arian trwy Feicio am Ddiwrnod Cyfan i Redwraig Marathon
  Gwnaeth Holly Hulson benderfynu mynd ar gefn beic er mwyn cychwyn ei hymdrechion Codi Arian trwy Farathon. Gwnaeth Holly, sy’n faethegydd ac sy’n ymddiddori mewn ffitrwydd osod cwpl o feiciau troelli yng nghyntedd Sainsburys yn Y Rhyl ddydd Sadwrn 2 Chwefror a bu ar gefn beic yn ddi-stop o 9am tan 5pm er mwyn gwella ei chyfanswm codi arian..… - cliciwch yma

 • Baubles & Warbles ac Only Boys Aloud yn Llwyddiant Ysgubol
  Daeth dychweliad hirddisgwyliedig ‘London Opera Quartet’ (sy’n fwy adnabyddus erbyn hyn fel ‘Baubles & Warbles’) â chynulleidfa frwdfrydig o fwy na 400 o bobl i Eglwys Gadeiriol Llanelwy nos Wener 15 Chwefror.… - cliciwch yma