Y Dyfodol


Taith Feicio ‘RideLondon’

 

Gwahoddir ceisiadau erbyn hyn i gymryd rhan yn nhaith feicio ‘Prudential RideLondon’.

‘Prudential RideLondon’ yw gŵyl feicio orau’r byd! Cafodd ei datblygu yn sgil Gemau Olympaidd 2012 a digwyddiad eleni fydd y seithfed achlysur i gael ei gynnal dros benwythnos 3-4 Awst.

Nid oes unrhyw ddigwyddiad ffordd gaeedig tebyg iddo, sy’n cyfuno elfen hwyliog a hygyrch taith deuluol yn rhad ac am ddim yng nghanol Llundain ynghyd â’r cyffro sy’n dod o wylio beicwyr proffesiynol gorau’r byd yn rasio ar y dydd Sadwrn ac yna’r lle y gallech ei gael yn beicio yn nigwyddiad ‘Prudential RideLondon Surrey 100’ ar y dydd Sul.

100 milltir yn cychwyn yn y Parc Olympaidd, yn cynnwys dros 24,000 o feicwyr eraill, ac yn beicio trwy ganol Llundain ac ymlaen i Surrey gan alw heibio i Box Hill a Leith Hill ac yna’n dychwelyd i Lundain i orffen yn beicio’r fyny’r Mall, y cyfan ar ffyrdd caeedig. Ar ôl gorffen, gallwch eistedd, cael eich gwynt atoch a gwylio’r ras broffesiynol yn mynd rhagddi ar y ffyrdd y tu ôl i chi ar y sgriniau mawr yn St. James Park.

Mae mwy na £53 miliwn wedi’i godi yn y digwyddiad hwn ers 2013, ac yn debyg i Farathon Llundain, mae’n fwyfwy anodd cael lle trwy’r bleidlais oherwydd y galw aruthrol.

 

Mae gan Apêl Ganser Gogledd Cymru bum lle ar gael ar gyfer digwyddiad RideLondon eleni. Efallai y byddwch chi am feicio’r llwybr ar eich pen eich hun, mae’n bosibl y bydd rhywun rydych yn ei adnabod wedi cael lle trwy’r system bleidlais, ond os na lwyddoch i wneud hynny, efallai y byddwch chi’n awyddus i feicio fel pâr neu dîm yn cynnwys hyd at bump ohonoch. Defnyddiwch ein ffurflen gais er mwyn rhoi gwybod i ni pam rydych am wneud y digwyddiad anhygoel hwn. Rydym yn gofyn am o leiaf £500 am bob lle ond rydym yn gwybod y bydd y digwyddiad hwn yn eich ysbrydoli chi a’ch noddwyr i ragori ar y targed hwnnw.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais yma a’i hanfon trwy E-bost at tim.watson@live.com  a fydd yn cydlynu eich ymgais. Mae wedi beicio ar dri o blith y chwe digwyddiad diwethaf dros elusen fel pâr ac fel rhan o dîm o bedwar, felly bydd yn gallu rhoi blas llawn i chi o’r digwyddiad.

Os ydych chi wrth eich bodd yn beicio neu’ch bod yn awyddus i roi cynnig ar her feicio epig heb gymhlethdodau traffig y ffyrdd, ewch amdani!