Newyddion Diweddaraf

 

Wildcat Ukulele (cyfieithiad yn dod yn fuan)

Wildcat Ukulele

Paul Barnard recently received Radiotherapy treatment at The North Wales Cancer Treatment Centre and as a thank you decided on a novel idea to raise money for the Charity. Paul builds musical instruments and has embarked on a project to build a Ukulele dedicated to the North Wales Cancer Appeal which he will sell and donate the proceeds.

Below is the North Wales Cancer Appeal logo which Paul has reproduced as part of the instrument, making it truly unique and a fabulous tribute to the work of the Charity and Cancer Treatment Centre

To see Paul’s work first hand and follow the progress of the project click here


Three Castles Trial 2020

poster

We are delighted to announce that the 2020 Three Castles Trial a Classic Car event that takes place in North Wales from the 2nd to the 5th June 2020 has chosen The North Wales Cancer Appeal as their nominated Charity.

The event takes in the fantastic scenery and hospitality of North Wales and every year a committed and hardy bunch of members and enthusiasts from a number of North Wales based Car Clubs stand out in all weathers to assist in the running of this spectacular event. The Organisers thought it a fitting tribute to the people of North Wales, who play such a large part in the event, that a local Charity supporting The North Wales Cancer Treatment Centre be the choice of charity for 2020

We are enormously grateful for the support from The Three Castles Trial and look forward to being a part of this fabulous event on its return to North Wales. Some of our main sponsors/donors will be part of the organising crew and out marshalling and we know many people who support the running of the event will be familiar with the fantastic work of the North Wales Cancer Appeal and Centre at Ysbyty Glan Clwyd.

Thanks again to all the Three Castles organisers and for more information on the 2020 event click here


CLOSING DATE - Virgin Money London Marathon 2020 (cyfieithiad yn dod yn fuan)

Closing Date for Applications Extended To 30th November 2019


Virgin Money London Marathon 2020 (cyfieithiad yn dod yn fuan)

Applications to run in the 2020 Virgin Money London Marathon are now live and if you want to be part of this great event and raise money for The North Wales Cancer Appeal please click here for the offical Application Form and submit before 10th November 2019.

London Marathon Application Form 2020 - click here

 


Ladies Lunch 2019 Raises £5,000 For NWCA (cyfieithiad yn dod yn fuan)

Now a regular annual event the Ladies Lunch kindly hosted by Karen & John Hall of the Brookhouse Mill in Denbigh, this year attracted over 170 guests. Saturday 17th August 2019 fortunately turned out dry and sunny and the marquee sited courtesy of Philip and Rachel Hughes at Brookhouse Farm provided the perfect venue for a fabulous Canape and Prosecco Reception, followed by a beautiful buffet lunch.

The Charity’s very generous supporters and sponsors provided over 30 Raffle and Auction prizes from Afternoon Teas, Spa Days and works of art to designer handbags and baskets of beauty products. It seemed that very few went home empty handed!
After record Raffle Ticket Sales and some very enthusiastic bidding in the Auction, as a result of Karen & John’s generosity the event raised £5,000 for the charity which to date is a record amount.

Thanks go to all our generous donors and sponsors and the wonderful duo called Keenan who entertained us all throughout lunch and then donated their services again as an Auction Lot – Thanks to you all …..

posterposterposter


Meirion Davies Pink silage Wrap Appeal (cyfieithiad yn dod yn fuan)SkyBall Raises over £26,000

Staff at Meirion Davies Agricultural Merchants in Denbigh came up with a novel idea of raising money for the charity. As silage wrap is one of the more popular and fast selling products at this time of year, the staff decided to ask their supplier Crop Packaging Systems of Wexford to supply them with a stock of bright pink wrap.

They came up with the bright idea that for every customer who purchased the unusual coloured wrap, Meirion Davies & Co donated the profit to the Charity and then matched it again – meaning by the end of the sales the grand total of £800.00 was raised.

posterThe staff and North Wales Cancer Appeal would like to thank every customer for their generous contribution, and to the Archdale family for sharing photographs of their pink bale wrap.
Also thanks to Meirion Davies Agricultural Merchants Limited for their valuable contribution to the fundraising effort. The Vale of Clwyd is truly ‘in the pink’ this Autumn …


Honeywell Employees Do It Again! (cyfieithiad yn dod yn fuan)

poster

Tracey Ham, an employee of Honeywell St Asaph recently celebrated her 50th Birthday along with her brother Jim Morris, with a Party for family and friends at the Nant Hall, Prestatyn.

Tracey arranged for a Charity Envelope fill – everyone put £5 in an envelope and then one was drawn out. The idea was the winner received half the proceeds and half went to Charity. However, on the night the winners – Pete Bradley and Donna Dagne – both Honeywell employees, donated their winnings back to the Charity.

We are therefore thrilled to report a total of £230 has been donated to the North Wales Cancer Appeal.

Thanks to Tracey and Jim, the Honeywell staff and of course the winners for their wonderful gesture.


Volunteer Secretary Vacancy (cyfieithiad yn dod yn fuan)

Marathon Runners

The North Wales Cancer Appeal Requires a Volunteer Secretary to assist with our increased workload. Are you computer literate and have any spare time to help us?


SkyBall

SkyBall Raises over £26,000

Ddydd Sadwrn 6 Ebrill trefnodd grŵp o ffrindiau ddawns arbennig iawn â’i chynnal yn Neuadd Wigfair yng Nghefn. Cafodd un aelod o’r grŵp ddiagnosis o ganser y fron ym mis Mawrth 2018 ac o ganlyniad i’r gofal a’r driniaeth ardderchog a gafoddyn y Ganolfan Trin Canser Gogledd Cymru roedd y grŵp eisiau codi arian i ddiolch iddynt.

Cafodd Kate ei thrin â’r peiriant radiotherapi y bu i’r elusen hon ei brynu yn 2015. Ar hyd ei thaith cafodd ei hysbrydoli gan y gofal o’r radd flaenaf a gafodd gan staff dawnus a gofalgar yn y Ganolfan Canser.

Mae’r grŵp wedi gweithio’n ddiflino dros sawl mis i wneud y SKYBALL ar thema James Bond yn noson llawn hwyl ac yn llwyddiant codi arian arbennig. Bu i lawer roi o’u hamser, gan gyfrannu mewn sawl ffordd a chyfrannodd sawl cwmni lleol yn hael iawn. Cododd yr Arwerthiant Addewidion £16,000 ar ei ben ei hun. Roedd profiadau gwefreiddiol a deniadol ar gael. Rydym yn ddiolchgar iawn i chi gyd.

Rydym ni, aelodau o’r Pwyllgor NWCA, eisiau diolch yn fawr iawn i’r merched ar y pwyllgor trefnu, Kate, Teri, Charlotte, Leanne, Erin, Lynsey, a Cathy ac i bawb a brynodd dicedi a rhoi mor hael trwy gydol y noson. Bydd siec gwerth £26,215.00 yn cael ei roi i’r elusen yn fuan.

Hoffwn ddiolch i Nathan Roberts ffotograffydd y noson a roddodd y lluniau arbennig y gallwch eu gweld yma ar wefan yr elusen. Rhoddodd Nathan ei wasanaeth am ddim ac mae’n gwerthu lluniau o’r digwyddiad y gallwch ddod o hyd iddynt yma i lle bydd yr holl elw’n mynd at gyfanswm codi arian y SKYBALL.

posterposterposter


Marathon Runners Raise £22,000 for the Charity (cyfieithiad yn dod yn fuan)

Marathon Runners

All 6 Gold Bond Runners have exceeded their £2,000 target and raised a combine total of over £22,000 for the North Wales Cancer Appeal. All runners finished and an additional £4,740.75 from independent runners in the London and Manchester Marathon, Anthony Parvin and Sam Herd brings our grand total raised to over £26,500. Thanks to all the runners for their huge and much appreciated effort.

Mae'r rhedwyr a'u rhesymau dros gymryd rhan yn y Marathon fel a ganlyn:

Dr Graham Ormondroyd

posterPennaeth Ymchwil Deunyddiau yng Nghanolfan CyfansawddBio
ym Mhrifysgol Bangor yw Dr Graham Ormondroyd. Mae Graham yn dathlu ei Ben-blwydd yn 40 yn 2019 a phenderfynodd yn hytrach na - yn ei eiriau ei hun 'cynnal parti mawreddog’, y byddai'n treulio'r flwyddyn gyfan yn codi arian ar gyfer elusen. Mae Graham wedi gosod nod o £10,000 iddo'i hun - her anferth!

Dywedodd Graham, 'maent yn dweud y bydd un ym mhob dau unigolyn yn cael eu heffeithio gan ganser ac mae hyn yn golygu gall fy ffrindiau a fy nheulu fod angen gwasanaeth Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru. Os gallaf wneud gwahaniaeth drwy 'dalu ymlaen' yna dyna rwy'n teimlo y dylwn wneud. Mae gennyf y dymuniad i helpu i wneud gwahaniaeth yn y gymuned leol.

I roi i gronfa Graham ewch ar

https://uk.virginmoneygiving.com/GrahamOrmondroyd

Trish Thompson

posterCafodd Trish ddiagnosis o ganser y fron ym mis Awst 2015 a chafodd driniaeth yn Ysbyty Maelor Wrecsam a'r Ganolfan Trin Canser yn Glan Clwyd. Cwblhaodd Trish farathon Llundain yn 2010 a 2011 ac mae'n dweud na fyddai'n ei hystyried ei hun fel rhedwraig ond mae wrth ei bodd â her. Pan gafodd ddiagnosis ei bod wedi gwella ym mis Awst 2018, penderfynodd Trish y byddai'n mwynhau'r her o redeg y Marathon eto a dywedodd ‘nad oes unrhyw elusen arall y byddwn yn rhedeg drosti rŵan ac rwy'n falch fy mod wedi cael fy newis i redeg dros Apêl Canser Gogledd Cymru’.

Mae Trish yn cynnal cystadleuaeth dartiau a nosweithiau ras i helpu gyda'r codi arian - os hoffech roi i Trish, ewch ar

https://uk.virginmoneygiving.com/Team/TrishEmmaJanice

Hywel Roberts

posterHawys Roberts, chwaer Hywel oedd y prif unigolyn oedd yn codi arian ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru yn Marathon Llundain 2018 ac fe deithiodd Hywel i lawr i'w gwylio'n cwblhau'r cwrs. Yn amlwg wedi’i ysbrydoli ac yn ysbrydoledig iawn (yn union fel ei chwaer!) Mae Hywel wedi cwblhau rhaglen 'Couch to 5k' i redeg mewn pedwar hanner Marathon drwy 2018 ac mae'n awr ar fin rhedeg yr un mawr!

Dywedodd Hywel 'gwelais holl waith caled ac ymroddiad Hawys, nid yn unig o ran yr hyfforddiant ond hefyd yr ochr codi arian ac rwy'n gystadleuol iawn a byddaf yn gwneud popeth allaf i gwblhau'r cwrs yn 2019 a chodi mwy na'r £7,000 a gododd Hawys. Fel athro yn Ysgol Dewi Sant y Rhyl, rwyf wedi dod ar draws cymaint o deuluoedd sydd wedi'u heffeithio gan y clefyd creulon hwn a hefyd wedi colli fy Ewythr a fy Nhaid i ganser, buaswn yn hoffi gwneud rhywbeth i helpu '.

I roi i gronfa Hywel, ewch ar

https://uk.virginmoneygiving.com/HywelRoberts3

Gwenan Johnson

posterYmunodd Gwenan â Chlwb Rhedeg "Denbigh Harriers" ddwy flynedd yn ôl ac mae wedi datblygu o daith rhedeg parc 5k i gwblhau tri hanner marathon ac un marathon llawn lleol yn 2017. Yn awr yn ceisio camu ymlaen i lefel arall, mae Gwenan a rhai o'i ffrindiau rhedeg wedi llwyddo i sicrhau lle trwy wahanol lwybrau ym Marathon Llundain 2019.

Mae Gwenan yn gweithio yn Ysbyty Glan Clwyd ac wedi colli perthnasau annwyl i ganser. Mae hefyd yn gefnogwr brwd i Apêl Canser Gogledd Cymru, dywedodd Gwenan 'Fe wnes i fynychu Cinio Merched yn yr Haf a dysgais sut mae'r Elusen yn dyrannu arian ar gyfer offer a gofal cleifion lleol ac roedd arnaf eisiau ychwanegu at y gronfa hon. Mae fy merch wedi addo fy helpu i drefnu teithiau cerdded misol yn lleol a nosweithiau i godi arian ar gyfer fy nharged tra byddaf i allan ar y milltiroedd o hyfforddiant! '

I roi i gronfa Gwenan ewch ar

https://uk.virginmoneygiving.com/GwenanJohnson

Emma Stephens

posterCafodd ffrind gorau Emma driniaeth yng Nghanolfan Canser Gogledd Cymru ar gyfer canser y fron ychydig flynyddoedd yn ôl a gwelodd Emma'n bersonol sut mae cleifion a pherthnasoedd yn dibynnu ar y gwasanaeth y mae'r Ganolfan yn ei gynnig o wythnos i wythnos i unigolion Gogledd Cymru.

Dywedodd Emma, 'mae'r gefnogaeth werthfawr y mae'r Apêl yn ei roi i staff a chleifion yn y Ganolfan Trin Canser yn wych ac yn cefnogi'r gofal sy'n cael ei ddarparu. Roedd argymhelliad personol fy ffrind yn golygu cymaint, a byddaf yn hyfforddi a chodi arian drwy drefnu digwyddiadau a raffl i gefnogi cyfanswm terfynol fy nharged.'

I roi i gronfa Emma ewch ar

https://uk.virginmoneygiving.com/Team/TrishEmmaJanice

Holly Hulson

posterMae Holly wedi cael profiad uniongyrchol o effeithiau trychinebus canser drwy golli aelodau'r teulu ac mae hefyd yn gweithio fel dietegydd llym yn cefnogi cleifion canser i gynnal statws maethol trwy gydol eu diagnosis canser. Felly, mae wedi cael profiad o'r effaith y gall gofal canser gwych ei gael ar daith canser unigolion.

Dywedodd Holly, "Rwy'n edrych ymlaen i godi arian ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru er mwyn eu helpu i sicrhau bod y driniaeth gwych sydd ar gael i unigolion sy'n dioddef gyda chanser yn parhau." Mae rhedeg yn newydd i Holly ond mae hi'n edrych ymlaen at yr her o hyfforddi ar gyfer marathon, ochr yn ochr â chodi cymaint o arian â phosibl ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru (ac i gynllunio ei phriodas ychydig wythnosau ar ôl y marathon!).

Mae Holly yn bwriadu codi arian trwy ei chwant am fwyd. Mae'n bwriadu trefnu stondinau nwyddau wedi'u pobi yn ei chlwb criced lleol, gosod stondinau ar lwybrau cerdded lleol a lleoliadau eraill yng Nghaer a Gogledd Cymru. Mae hefyd yn bwriadu defnyddio ei sgiliau a gwybodaeth dieteteg a maethol i godi arian yn y flwyddyn newydd, felly os ydych yn edrych am gyngor diet yn gyfnewid am rodd, cysylltwch â hi ar hollyhulson@live.co.uk.

I roi i gronfa marathon Holly ewch ar

https://uk.virginmoneygiving.com/HollyHulson


NWCA yn rhoi Byrddau Erchwyn y Gwely Newydd yn Rhodd i Ward Enfys

posterPan wnaeth staff Ward Enfys yn y Ganolfan Trin Canser yn Ysbyty Glan Clwyd gyhoeddi bod Rheoli Heintiau wedi condemnio’r byrddau erchwyn y gwely sy’n cael eu defnyddio o ddydd i ddydd gan gleifion mewnol ers bron i 20 mlynedd, gwnaeth Apêl Ganser Gogledd Cymru gamu i’r adwy i helpu.

Gan nad oedd unrhyw gyllid ar gael yn y gyllideb i brynu byrddau newydd, gwnaeth gwirfoddolwyr yn yr Elusen benderfynu helpu o ran yr hyn sy’n rhan ymarferol ac angenrheidiol o fywyd ar ward.

Er bod yr Elusen yn codi arian yn gyffredinol at brosiectau cyfalaf mawr, fel rhodd Radiotherapi Linac o dros £900k yn 2016, mae NWCA hefyd yn hoffi helpu o dro i dro gyda phrosiectau llai o faint sy’n cynorthwyo lles a chysur cleifion. Mae’r byrddau newydd wedi’u gosod erbyn hyn ac maent yn cael eu defnyddio i’r eithaf. Dywedodd Adele Roberts, Prif Nyrs y Ward ‘Mae’r byrddau gymaint yn ysgafnach ac yn haws eu symud a’u glanhau, mae cleifion a staff yn ei gweld hi’n haws gweithio gyda nhw ac rydym ni mor falch bod yr Elusen wedi gallu eu prynu nhw.’

Yn y llun isod, mae Prif Nyrs Ward Enfys, Adele Roberts a’i staff ac un o’r byrddau newydd ar Ward Enfys


Baubles & Warbles ac Only Boys Aloud yn Llwyddiant Ysgubol

posterDaeth dychweliad hirddisgwyliedig ‘London Opera Quartet’ (sy’n fwy adnabyddus erbyn hyn fel ‘Baubles & Warbles’) â chynulleidfa frwdfrydig o fwy na 400 o bobl i Eglwys Gadeiriol Llanelwy nos Wener 15 Chwefror.

Gwnaeth Anthony Harris, arweinydd a thenor Barbles & Warbles roi darlun i ni o ddigwyddiadau’r noson. Dywedodd Anthony……

‘Roedd yn fraint i Baubles & Warbles gael dychwelyd i Ogledd Cymru ac i gynnal y cyngerdd gydag Only Boys Aloud ac wrth i’r gynulleidfa dyrru i mewn a llenwi man mawreddog ac eang Eglwys Gadeiriol Llanelwy hyd at yr ymylon, roeddem ni’n gwybod ei bod yn argoeli i fod yn noson dda! Rydym bob amser yn hoffi ychwanegu ‘elfen bersonol’ at ein digwyddiadau ni ac roedd dechrau’r noson gyda ‘Only You’ gan ‘The Flying Pickets’ yn fodd o’n hatgoffa am ein hymweliad ychydig flynyddoedd yn ôl pan wnaethom ni berfformio’r darn cerddorol hynod boblogaidd hwn ym mhriodas, y soprano, Lowri Hazzard, a gafodd ei geni yn Henllan.
Ni wnaeth y gynulleidfa oedi i ymuno trwy weiddi gyda’r ‘Ding Dong’ arferol wrth i ni symud trwy ein detholiad o ganeuon corawl clasurol yn cynnwys ‘Ave Verum’ gan Karl Jenkins ac ‘And so it Goes’ gan Billy Joel. Gwnaethom ni gamu o’r neilltu er mwyn i Only Boys Aloud fod yn ei chanol hi ar ôl perfformio deuawd bywiog a chynhyrfus o’r enw Tenor & Baritone, yn briodol iawn rhwng y tenor, Anthony Harris a’r Bariton Bas, Piran Legg a aeth i’r llwyfan yn arddull Strictly Come Dancing!

Yn ystod yr ymarferion y prynhawn dydd Gwener hwnnw, roeddem wedi cael blas ar yr hyn y byddai’r gynulleidfa’n ei glywed pan fyddai Only Boys Aloud yn cyfuno eu lleisiau ac roedd y noson wedi llwyddo i fodloni’r disgwyliadau hynny ac yn wir, i ragori arnynt. Dro ar ôl tro, gwnaeth y côr ysbrydoledig yma sydd â lleisiau gwirioneddol fedrus ganu o’r galon gan dderbyn canmoliaeth fawr gan y gynulleidfa ac yn wir gan Baubles & Warbles. Pleser o’r mwyaf i ni oedd cael rhannu’r llwyfan gyda phob un ohonynt!

Gwnaethom ni groesawu’r gynulleidfa’n ôl ar gyfer ail ran y cyngerdd gyda fersiwn wefreiddiol o ‘Bohemian Rhapsody’ a gyfansoddwyd gan yr enwog Freddie Mercury cyn mynd ymlaen i annog y gynulleidfa i gymryd rhan wrth i ni berfformio ychydig o ganeuon cyfarwydd i’r gwrandawyr. Gwnaeth Baubles & Warbles ddod ag ail hanner ein perfformiad i ben gydag addasiad o ‘Hey Jude’ – sydd bellach i gael ei alw’n ‘Hey Rhydian!’ Dyma oedd cynulleidfa wych, fel bob amser yng Ngogledd Cymru!’


Clwb Pêl-droed Caerwys yn Codi Bron i £900 dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd at NWCA

posterClwb Pêl-droed Caerwys yn Codi Bron i £900 dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd at NWCA
Gwnaeth y cymeriadau gwydn a dewr sy’n dod at ei gilydd bob Dydd San Steffan ym mhob tywydd, i chwarae Gêm Bêl-droed Elusennol yng Nghaerwysg yn gwisgo gwisg ffansi, ragori ar eu cyflawniadau blaenorol eleni a thros yr Ŵyl trwy godi bron i £1,800 a chafodd hanner o’r swm hwn ei roi’n rhodd i Apêl Ganser Gogledd Cymru.

Gwnaeth digwyddiadau eraill fel Helfa Drysor gyda Thaith Gerdded i Gŵn, Heriau Pŵl, Noson Gwis ac Ocsiwn Addewidion oll ategu at y cyfraniad gwych y bydd y grŵp hwn o bobl leol yn ei wneud at ein Helusen ni ac at Sant Cyndeyrn bob blwyddyn.

Hoffem ni ddangos y gwerthfawrogiad mwyaf i Arwel Davies ac i’w dîm sy’n gweithio’n ddiflino cyn cyfnod y Nadolig, yn ystod yr ŵyl ac ar ei hôl er mwyn sicrhau bod y digwyddiad hwn yn llwyddiant bob blwyddyn gan godi arian hollbwysig ar gyfer yr elusennau lleol a theilwng hyn.

Diolch yn fawr i bob un ohonoch!


Digwyddiad Codi Arian trwy Feicio am Ddiwrnod Cyfan i Redwraig Marathon

Gwnaeth Holly Hulson benderfynu mynd ar gefn beic er mwyn cychwyn ei hymdrechion Codi Arian trwy Farathon. Gwnaeth Holly, sy’n faethegydd ac sy’n ymddiddori mewn ffitrwydd osod cwpl o feiciau troelli yng nghyntedd Sainsburys yn Y Rhyl ddydd Sadwrn 2 Chwefror a bu ar gefn beic yn ddi-stop o 9am tan 5pm er mwyn gwella ei chyfanswm codi arian.

Gyda chymorth ffrindiau, perthnasau ac ar un adeg, ci anwes y teulu ar adegau penodol o’r dydd… diolch i haelioni pobl leol a oedd yn ymweld â Sainsburys ar gyfer eu nwyddau dydd Sadwrn, gwnaeth Holly lwyddo i godi dros £776.00!

Diolch yn fawr i’r aelodau hynny o’r cyhoedd a roddodd ac i’r staff a’r rheolwyr yn Sainsburys Y Rhyl a wnaeth y digwyddiad codi arian hwn yn bosibl. Hefyd i ‘Saints of Meliden’ a ddarparodd y ddau feic – da iawn a diolch i bawb!

Mae’n rhaid i Holly droi ei sylw erbyn hyn at hyfforddi ar gyfer y Marathon ar ôl bod ar gefn beic yn ddi-stop am wyth awr.

posterposter