Cysylltu

Os hoffech chi ddysgu mwy am waith a digwyddiadau Apêl Cancr Gogledd Cymru neu os ydych chi am awgrymu unrhyw syniadau codi arian buasem ni wrth ein boddau yn clywed gennych chi. Anfonwch e-bost atom ni gan ddefnyddio'r e-bost isod neu ysgrifennwch at:

Yr Ysgrifennydd
North Wales Cancer Appeal
C/o General Office
Ysbyty Glan Clwyd
Bodelwyddan
LL18 5UJ

Rydym ni'n croesawu unrhyw awgrymiadau ar sut gallwn ni godi arian tuag at yr achos teilwng a lleol hwn.

E-bost:

Secretary@northwalescancerappeal.co.uk
Admin@northwalescancerappeal.co.uk

Neu dilynwch ni ar Facebook am yr holl newyddion diweddaraf: cliciwch yma