Croeso i Apêl Cancr Gogledd Cymru


MARATHON LLUNDAIN

HEB LWYDDO I FOD AR Y BALOT ELENI?

Rydym yn cynnig hyd at 5 o'n lleoedd Bond Aur i redeg marathon Llundain 2024. Dyma’ch cyfle i gefnogi’r NWCA.

Dyrennir y lleoedd hyn i redwyr sydd yn cytuno i godi isafswm o £2000 i’r elusen.

• Os ydych wedi ymrwymo i godi £2000 ar gyfer yr elusen, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein isod

FFURFLEN GAIS (PDF) - Saesneg yn unig....
DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: hanner nos ar 31 Ionawr 2024.


Digwyddiadau Diweddaraf

Gweld ein tudalen Digwyddiadau

Newyddion Diweddaraf

 • Calendr Sally Smart 2024.

  Rydym yn hynod ddiolchgar i Sally Smart a’i holl ffrindiau yn Breast Buddy am eu cymorth parhaus. Maent yn dîm anhygoel, a gyda’i gilydd, maent eisoes wedi codi swm rhyfeddol i Apêl Canser Gogledd Cymru ac yn parhau i wneud hynny gyda’r calendr cyffrous hwn ar gyfer 2024.

  .....darllen mwy am stori Sally Smart a'i ffrindiau yn Breast Buddy

 • Her Kilimanjaro i Carole Roxburgh a Sukhdev Hanzra.

  Ar 11 Ionawr 2024, bydd Carole Roxburgh a Sukhdev Hanzra o Carbone Clinic UK yn mynd i’r afael ȃ her Kilimanjaro i godi arian ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru er cof am John a Karen Hall, gynt o Brookhouse Mill, Dinbych.

  .....darllen mwy am stori Carole Roxburgh a Sukhdev Hanzra

 • Rhannu stori Shaun Loughran.

  Roedd yn bleser cyfarfod â Shaun a Gary yn ddiweddar ac i dderbyn y swm anhygoel o £2,355.89 a godwyd ganddynt i’r elusen.

  .....darllen mwy am Shaun Loughran’s Story

 • Jack Edwards

Ar 29 Ebrill rhedodd Jack 100km o Brestatyn i Fangor. Roedd ei daith yn dilyn llwybr Arfordir Gogledd Cymru gyda golygfeydd hyfryd ar hyd y siwrnai.

....darllen mwy am about Jack yn rhedeg

 • Cyfieithiad yma'n fuan...Congratulations to our successful runners for completing the London Marathon 2023.

  Wonderful news and well done to them all:-

  Our 3 Gold Bond places were taken by Jac Glover who achieved a personal best of 3hrs 47mins 28secs

  .....Read more about our successful runners

 • Cyfieithiad yma'n fuan...Jac’s “Movember”.

  Following Jac’s “Movember” blog on Instagram, which was a very enlightening and honest account of his treatment journey, we are immensely grateful to him and all his faithful followers for the very impressive amount raised.

  .....Read more about Jac’s “Movember”

Ymweld â'n tudalen Newyddion.