Croeso i Apêl Cancr Gogledd Cymru

Cafodd Apêl Cancr Gogledd Cymru ei lansio'n swyddogol yn 2016. Mae'r Apêl wedi deillio o Apêl Ron a Margaret Smith sef elusen yng ngogledd Cymru sydd wedi bod yn codi arian ers 1991 er lles Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru yn Ysbyty Glan Clwyd.

Ers y dechrau un mae'r Apêl wedi ennill enw da ac wedi dod yn adnabyddus iawn am ei gwaith. Mae'r Apêl wreiddiol wedi codi ymhell dros £3 miliwn ers ei sefydlu ac mae wedi prynu nifer sylweddol o offer hanfodol a nodedig i’r Ganolfan Trin Canser.

Mae'r Ganolfan wedi'i chynnal yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr, rydym yn cydweithio â staff clinigol a rheolwyr yno. Gyda'n gilydd, rydym yn canfod yr angen am gyllid i adnewyddu neu newid offer hollbwysig, ymchwil ac addysg ac unrhyw eitemau yr ystyrir bod eu hangen ar gyfer triniaeth a gofal parhaus y claf.

Mae gan yr Elusen y disgresiwn i ddewis ymhle caiff cyllid ei wario ac mae'r ymagwedd wedi'i dargedu yma yn sicrhau bod yr Apêl yn berthnasol i anghenion y cleifion. Hefyd, yn bwysig, mae'r sawl sy'n cyfrannu'n gwybod sut ac ymhle y caiff eu rhoddion eu defnyddio.

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod o leiaf chwe gwaith y flwyddyn ac mae'n codi arian yn rheolaidd ar y cyd gyda Chyfeillion yr Elusen a gwirfoddolwyr eraill. Erbyn hyn mae sawl digwyddiad blynyddol hefyd yn rhan o galendr codi arian yr Apêl. Mae manylion am y digwyddiadau hyn ar y wefan hon. Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth rydym ni'n ei wneud a sut gallwch chi ein helpu ni...

Newyddion Diweddaraf

 • CAGLU DROS £16,000 I ELUSEN ER COF AM DAFARNWR LLEOL POBLOGAIDD

  Mae tîm Tri Chopa Brookhouse Mill wedi cwblhau eu Her Tri Chopa yn llwyddiannus mewn llai na 24 awr ac wedi codi dros £16,000 (ac yn dal i dyfu!) ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru..……cliciwch yma

 • Coleshill Masonic Lodge, Y Fflint yn Rhoddion er Cof am Jamie Lloyd Hughes

  Mae Coleshill Lodge Rhif 7910 sydd wedi’i leoli yn y Fflint wedi rhoi £500 i Apêl Canser Gogledd Cymru er cof am un o’u haelodau Jamie Lloyd-Hughes……cliciwch yma
 • HER TRI CHOPA ‘BROOKHOUSE MILL’ Er Cof am John Hall 28ain / 29ain Mehefin 2021

  Mae tîm o staff dan arweiniad Josh Hall o Brookhouse Mill yn Ninbych wedi penderfynu ymgymryd â'r her o orchfygu'r Tri Chopa mewn llai na 24 awr er Cof am John Hall a fu farw’n gynharach eleni.……cliciwch yma

 • PERSONAL WATER BOTTLES FOR PROSTATE CANCER PATIENTS
  (cyfieithiad dod yn fuan..)
  The Radiotherapy Department at The North Wales Cancer Treatment Centre in Ysbyty Glan Clwyd treats on average 450 prostate cancer patients a year. One of the practical issues faced in their treatment is the need for each patient to drink 500ml of water prior to their Radiotherapy….. cliciwch yma
 • THE WORLD’S FIRST 100,000 - PERSON MARATHON!
  (cyfieithiad dod yn fuan..)
  The 2021 Virgin Money London Marathon is set to be the biggest marathon ever staged, with an incredible 100,000 runners taking part. How is this possible? Well, the virtual Virgin Money London Marathon is returning this year, with 50,000 places available for runners to take on 26.2 miles from wherever they are in the world, on Sunday 3 October. ……cliciwch yma
 • 12 Uned Arsylwi Newydd ar gyfer Ward Enfys
  Pan glywodd Pwyllgor Apêl Ganser Gogledd Cymru fod yn rhaid i staff diwyd ar Ward Enfys rannu peiriannau arsylwi rhwng cleifion, penderfynodd yr Elusen fynd ati i helpu……. cliciwch yma

 • Wildcat Ukulele yn Codi £400 tuag at NWCA
  Derbyniodd Paul Barnard driniaeth Radiotherapi yn ddiweddar yng Nghanolfan Trin Canser Gogledd Cymru ac fel ffordd o ddiolch, cafodd syniad arloesol i godi arian at yr Elusen……. cliciwch yma

 • Treial y Tri Chastell 2020
  Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Treial y Tri Chastell 2020, sef digwyddiad Ceir Clasurol, sy'n cael ei gynnal yng Ngogledd Cymru o 2 hyd at 5 Mehefin 2020 wedi dewis Apêl Ganser Gogledd Cymru fel eu helusen enwebedig.…… cliciwch yma

 • Ladies Lunch 2019 Raises £5,000 For NWCA (cyfieithiad yn dod yn fuan)
  Now a regular annual event the Ladies Lunch kindly hosted by Karen & John Hall of the Brookhouse Mill in Denbigh, this year attracted over 170 guests. Saturday 17th August 2019 fortunately turned out to dry and sunny and the marquee sited courtesy of Philip and Rachel Hughes at Brookhouse Farm was the perfect venue for a fabulous canape and Prosecco Reception, followed by a beautiful buffet lunch ……. cliciwch yma

 • Meirion Davies Pick Silage Wrap Appeal (cyfieithiad yn dod yn fuan)
  Staff at Meirion Davies Agricultural Merchants in Denbigh came up with a novel idea of raising money for the charity. As silage wrap is one of the more popular and fast selling products at this time of year, the staff decided to ask their supplier Crop Packaging Systems of Wexford to supply them with a stock of bright pink wrap. …… cliciwch yma


I ddarllen mwy, cliciwch yma i ymweld â'n tudalen Newyddion Diweddaraf.