Croeso i Apêl Cancr Gogledd Cymru


Carole a Sukhdev yn cyrraedd y brig.

Pleser yw cael rhannu hanes eu camp ryfeddol, er cof am ffrindiau annwyl, sef John a Karen Hall, Melin Brwcws, Dinbych.


 • Carole a Sukdhev yn dringo Kilimanjaro

Roedd dringo Kilimanjaro yn her eithriadol i Carole a Sukhdev. Wrth hyfforddi am fisoedd i baratoi at yr hyn a oedd ar y gweill, roedd y gofynion corfforol, y dyfalbarhad, yr agwedd benderfynol ac ysbryd cydweithredol yn hanfodol. I ddringo Kilimanjaro, mynydd y mae ei gopa 5,895 medr uwchlaw wyneb y môr. Trefnwyd y daith gan Action Challenge, ac roedd deg o gyfranogwyr yn y tîm, yn cynnwys arweinydd mynydd profiadol iawn a meddyg penderfynol, y ddau yn hanu o Ogledd Cymru yn digwydd bod. Roedd Carole gwerthfawrogi ymdrechion holl aelodau'r tîm cynnal yn fawr.

Gwthio'r ffiniau, derbyn heriau yn frwdfrydig, a chyflawni campau nodedig. Fe wnaethant ymdeithio yn ystod y dydd ac yn y tywyllwch, yn aml yn cerdded trwy'r nos am 13 awr ar y tro. Fe wnaethant brofi tymereddau eithafol, cenllifoedd o law, eira a salwch pen mynydd. Ond ar waethaf y trallodion hyn, fe wnaeth dyfalbarhad diysgog Carole, Sukhdev ac aelodau'r grŵp sicrhau eu bod wedi dal ati.

Rydym yn hynod o ddiolchgar i Carole a Sukhdev, ac i bawb wnaeth eu noddi a'u cefnogi. Maent wedi codi £5,603, swm anhygoel.

 • 1


Digwyddiadau Diweddaraf

Gweld ein tudalen Digwyddiadau

Newyddion Diweddaraf

 • Llwyddiant Gwych Sally Smart a'i Chyfeillion Mynwesol.

  Gwelwyd hanes Sally ar draws sianeli BBC Cymru ddoe 22/01/23. Hyd yn hyn maen nhw wedi codi £20,000 tuag at Apêl Canser Gogledd Cymru, sy'n cefnogi Canolfan Ganser Glan Clwyd. Mae gwerthiant ei chalendr wedi cael hwb ychwanegol ers i’r BBC ddarlledu’r stori. Rydym yn wirioneddol ddiolchgar i bob un ohonynt.

  .....darllen mwy am stori Sally Smart a'i Chyfeillion Mynwesol

 • Calendr Sally Smart 2024.

  Rydym yn hynod ddiolchgar i Sally Smart a’i holl ffrindiau yn Breast Buddy am eu cymorth parhaus. Maent yn dîm anhygoel, a gyda’i gilydd, maent eisoes wedi codi swm rhyfeddol i Apêl Canser Gogledd Cymru ac yn parhau i wneud hynny gyda’r calendr cyffrous hwn ar gyfer 2024.

  .....darllen mwy am stori Sally Smart a'i ffrindiau yn Breast Buddy

 • Her Kilimanjaro i Carole Roxburgh a Sukhdev Hanzra.

  Ar 11 Ionawr 2024, bydd Carole Roxburgh a Sukhdev Hanzra o Carbone Clinic UK yn mynd i’r afael ȃ her Kilimanjaro i godi arian ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru er cof am John a Karen Hall, gynt o Brookhouse Mill, Dinbych.

  .....darllen mwy am stori Carole Roxburgh a Sukhdev Hanzra

 • Rhannu stori Shaun Loughran.

  Roedd yn bleser cyfarfod â Shaun a Gary yn ddiweddar ac i dderbyn y swm anhygoel o £2,355.89 a godwyd ganddynt i’r elusen.

  .....darllen mwy am Shaun Loughran’s Story

 • Jack Edwards

Ar 29 Ebrill rhedodd Jack 100km o Brestatyn i Fangor. Roedd ei daith yn dilyn llwybr Arfordir Gogledd Cymru gyda golygfeydd hyfryd ar hyd y siwrnai.

....darllen mwy am about Jack yn rhedeg

 • Cyfieithiad yma'n fuan...Congratulations to our successful runners for completing the London Marathon 2023.

  Wonderful news and well done to them all:-

  Our 3 Gold Bond places were taken by Jac Glover who achieved a personal best of 3hrs 47mins 28secs

  .....Read more about our successful runners

 • Cyfieithiad yma'n fuan...Jac’s “Movember”.

  Following Jac’s “Movember” blog on Instagram, which was a very enlightening and honest account of his treatment journey, we are immensely grateful to him and all his faithful followers for the very impressive amount raised.

  .....Read more about Jac’s “Movember”

Ymweld â'n tudalen Newyddion.