Croeso i Apêl Cancr Gogledd Cymru

Cafodd Apêl Cancr Gogledd Cymru ei lansio'n swyddogol yn 2016. Mae'r Apêl wedi deillio o Apêl Ron a Margaret Smith sef elusen yng ngogledd Cymru sydd wedi bod yn codi arian ers 1991 er lles Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru yn Ysbyty Glan Clwyd.

Ers y dechrau un mae'r Apêl wedi ennill enw da ac wedi dod yn adnabyddus iawn am ei gwaith. Mae'r Apêl wreiddiol wedi codi ymhell dros £3 miliwn ers ei sefydlu ac mae wedi prynu nifer sylweddol o offer hanfodol a nodedig i’r Ganolfan Trin Canser.

Mae'r Ganolfan wedi'i chynnal yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr, rydym yn cydweithio â staff clinigol a rheolwyr yno. Gyda'n gilydd, rydym yn canfod yr angen am gyllid i adnewyddu neu newid offer hollbwysig, ymchwil ac addysg ac unrhyw eitemau yr ystyrir bod eu hangen ar gyfer triniaeth a gofal parhaus y claf.

Mae gan yr Elusen y disgresiwn i ddewis ymhle caiff cyllid ei wario ac mae'r ymagwedd wedi'i dargedu yma yn sicrhau bod yr Apêl yn berthnasol i anghenion y cleifion. Hefyd, yn bwysig, mae'r sawl sy'n cyfrannu'n gwybod sut ac ymhle y caiff eu rhoddion eu defnyddio.

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod o leiaf chwe gwaith y flwyddyn ac mae'n codi arian yn rheolaidd ar y cyd gyda Chyfeillion yr Elusen a gwirfoddolwyr eraill. Erbyn hyn mae sawl digwyddiad blynyddol hefyd yn rhan o galendr codi arian yr Apêl. Mae manylion am y digwyddiadau hyn ar y wefan hon. Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth rydym ni'n ei wneud a sut gallwch chi ein helpu ni...

Newyddion Diweddaraf

 • CODI £7,000 ER COF AM GARETH LLOYD - WILSON

  Bu farw Gareth Lloyd Wilson o Gei Connah, a elwid yn 'Wils' gan ei ffrindiau a theulu, ym mis Ionawr 2021 yn 40 oed yn dilyn brwydr hir gyda chanser....……cliciwch yma

 • BAKE OFF LLANELWY £ 330

  Pan gwblhaodd Pam Roberts o Lanelwy driniaeth yng Nghanolfan Triniaeth Canser Gogledd Cymru, penderfynodd yr hoffai godi arian i'r Ganolfan trwy gael Te Prynhawn yn yr Haf. Fodd bynnag, penderfynodd Pam, gyda'r holl ansicrwydd ynghylch Covid, y byddai yn pobi ac yn gwerthu'r cacennau yn lle yn y diwedd, gyda’r elw yn mynd i'r Elusen..……cliciwch yma

 • TREIAL Y TRI CHASTELL 2021

  Dewisodd Treial y Tri Chastell, digwyddiad ceir Clasurol a gynhaliwyd ym mis Medi Apêl Canser Gogledd Cymru fel ei Elusen enwebedig yn 2020. Yn anffodus canslwyd digwyddiad 2020 oherwydd Covid 19 a chafodd y digwyddiad ei aildrefnu trwy ardaloedd harddaf Gogledd Cymru. dros bedwar diwrnod ar ddechrau mis Medi...……cliciwch yma

 • TRI CHOPA MIL BROOKHOUSE YN CODI DROS £20,500

  Cododd Her Tri Chopa Brookhouse Mill dros £20,500 er Cof am y Landlord John Hall. ..…… cliciwch yma

 • CASGLU DROS £16,000 I ELUSEN ER COF AM DAFARNWR LLEOL POBLOGAIDD

  Mae tîm Tri Chopa Brookhouse Mill wedi cwblhau eu Her Tri Chopa yn llwyddiannus mewn llai na 24 awr ac wedi codi dros £16,000 (ac yn dal i dyfu!) ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru..……cliciwch yma

 • Coleshill Masonic Lodge, Y Fflint yn Rhoddion er Cof am Jamie Lloyd Hughes

  Mae Coleshill Lodge Rhif 7910 sydd wedi’i leoli yn y Fflint wedi rhoi £500 i Apêl Canser Gogledd Cymru er cof am un o’u haelodau Jamie Lloyd-Hughes……cliciwch yma
 • HER TRI CHOPA ‘BROOKHOUSE MILL’ Er Cof am John Hall 28ain / 29ain Mehefin 2021

  Mae tîm o staff dan arweiniad Josh Hall o Brookhouse Mill yn Ninbych wedi penderfynu ymgymryd â'r her o orchfygu'r Tri Chopa mewn llai na 24 awr er Cof am John Hall a fu farw’n gynharach eleni.……cliciwch yma

I ddarllen mwy, cliciwch yma i ymweld â'n tudalen Newyddion Diweddaraf.