Croeso i Apêl Cancr Gogledd Cymru

Newyddion Diweddaraf

 • TCS London Marathon 2022 All Places Now Filled (Cyfieithiad yma'n fuan)

  The runners now training and fundraising are:

  Helen Roberts from Ruthin
  Nesta Mccluskey from Llanymynech /Maelor Hospital Wrexham
  Ryan Mccluskey from Llanymynech
  Tracey Harris – BCUHB – Wrexham
  John Roberts from Llandyrnog ....darllen mwy

 • Marathon Virgin Money Llundain 2020 & 2021

  Roedd Marathon Llundain i fod i gael ei gynnal ar 26 Ebrill ond cafodd ei ohirio oherwydd y pandemig coronafirws. Gohiriwyd y marathon yn wreiddiol tan 4 Hydref 2020. Fel y gwyddwn bellach cafodd y dyddiad hwn hefyd ei symud a chafodd y marathon ei gynnal yn y pendraw ym mis Hydref 2021.

  Gwnaeth ein tîm o redwyr eu gorau glas dan amgylchiadau anghyffredin iawn i gynnal eu ffitrwydd a pharhau â'r gwaith anodd o godi arian trwy gydol y pandemig, ac yn y diwedd gwnaethant waith gwych i'r Elusen. .....darllen mwy

 • CODI £7,000 ER COF AM GARETH LLOYD - WILSON

  Bu farw Gareth Lloyd Wilson o Gei Connah, a elwid yn 'Wils' gan ei ffrindiau a theulu, ym mis Ionawr 2021 yn 40 oed yn dilyn brwydr hir gyda chanser....……darllen mwy

 • BAKE OFF LLANELWY £ 330

  Pan gwblhaodd Pam Roberts o Lanelwy driniaeth yng Nghanolfan Triniaeth Canser Gogledd Cymru, penderfynodd yr hoffai godi arian i'r Ganolfan trwy gael Te Prynhawn yn yr Haf. Fodd bynnag, penderfynodd Pam, gyda'r holl ansicrwydd ynghylch Covid, y byddai yn pobi ac yn gwerthu'r cacennau yn lle yn y diwedd, gyda’r elw yn mynd i'r Elusen..……darllen mwy

 • TREIAL Y TRI CHASTELL 2021

  Dewisodd Treial y Tri Chastell, digwyddiad ceir Clasurol a gynhaliwyd ym mis Medi Apêl Canser Gogledd Cymru fel ei Elusen enwebedig yn 2020. Yn anffodus canslwyd digwyddiad 2020 oherwydd Covid 19 a chafodd y digwyddiad ei aildrefnu trwy ardaloedd harddaf Gogledd Cymru. dros bedwar diwrnod ar ddechrau mis Medi...……darllen mwy

 • TRI CHOPA MIL BROOKHOUSE YN CODI DROS £20,500

  Cododd Her Tri Chopa Brookhouse Mill dros £20,500 er Cof am y Landlord John Hall. ..……darllen mwy

 • CASGLU DROS £16,000 I ELUSEN ER COF AM DAFARNWR LLEOL POBLOGAIDD

  Mae tîm Tri Chopa Brookhouse Mill wedi cwblhau eu Her Tri Chopa yn llwyddiannus mewn llai na 24 awr ac wedi codi dros £16,000 (ac yn dal i dyfu!) ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru..……darllen mwy

I ddarllen mwy, cliciwch yma i ymweld â'n tudalen Newyddion Diweddaraf.