Rhoi

Rydym ni'n croesawu pob rhodd, yn rhodd fach neu'n fawr, ac os hoffech chi roi fe allwch chi wneud hynny trwy sawl ffordd:

1. Cysylltwch â'r ysgrifennydd er mwyn trefnu bod un ohonom ni'n dod i'ch cyfarfod i gasglu eich siec neu eich arian parod.

2. Talwch yn uniongyrchol i Gyfrif Banc yr Elusen fel a ganlyn:

Apêl Cancr Gogledd Cymru
Côd Didoli: 54-41-11
Rhif y cyfrif: 30940036

Cofiwch nodi’r cyfeirnod ACGC a'ch ENW wrth wneud taliad - fel ein bod ni'n gwybod o le ddoth y rhodd. Os byddwch chi'n anfon e-bost atom ni ac yn cynnwys eich cyfeiriad/manylion cyswllt bydd y Pwyllgor yn anfon nodyn personol atoch chi’n diolch.

Nodwch - Os ydych chi'n rhoi rhodd fel unigolyn, lawrlwythwch, cwblhewch a chyflwynwch y Ffurflen Rhoi Cymorth Rhodd sydd wedi'i chynnwys ar y wefan hon a'i hanfon yn ôl atom ni fel ein bod ni'n gallu hawlio'r cyfraniad Cymorth Rhodd o 25% gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

3. Datganiad Rhodd Cymorth - cliciwch yma

Hefyd, os ydych chi'n rhoi rhodd ar ran mudiad fe allwn ni drefnu ein bod ni'n dod draw i dynnu llun gyda chi ac yn anfon datganiad i'r wasg er mwyn hysbysebu eich cyfraniad.

E-bost: secretary@northwalescancerappeal.co.uk