Rhoi

Rydym ni'n croesawu pob rhodd, yn rhodd fach neu'n fawr, ac os hoffech chi roi fe allwch chi wneud hynny trwy sawl ffordd:

1. Cysylltwch â'r ysgrifennydd er mwyn trefnu bod un ohonom ni'n dod i'ch cyfarfod i gasglu eich siec neu eich arian parod.

2. Datganiad Rhodd Cymorth - cliciwch yma

Hefyd, os ydych chi'n rhoi rhodd ar ran mudiad fe allwn ni drefnu ein bod ni'n dod draw i dynnu llun gyda chi ac yn anfon datganiad i'r wasg er mwyn hysbysebu eich cyfraniad.

E-bost:
Secretary@northwalescancerappeal.co.uk
Admin@northwalescancerappeal.co.uk

3. Are you fundraising and want to set up a Justgiving fundraising page? Click here to start…

4. Online Donation

Thank you for choosing to support The North Wales Cancer Appeal.
You can donate online via our Just Giving page

https://www.justgiving.com/campaign/nwca