Rhoi

Rydym ni'n croesawu pob rhodd, yn rhodd fach neu'n fawr, ac os hoffech chi roi fe allwch chi wneud hynny trwy sawl ffordd:

1. Cysylltwch â'r ysgrifennydd er mwyn trefnu bod un ohonom ni'n dod i'ch cyfarfod i gasglu eich siec neu eich arian parod.

2. Datganiad Rhodd Cymorth - cliciwch yma

Hefyd, os ydych chi'n rhoi rhodd ar ran mudiad fe allwn ni drefnu ein bod ni'n dod draw i dynnu llun gyda chi ac yn anfon datganiad i'r wasg er mwyn hysbysebu eich cyfraniad.

E-bost: secretary@northwalescancerappeal.co.uk

3. Are you fundraising and want to set up a Justgiving fundraising page? Click here to start…


4. Gwneud Rhodd