Rhoddion/Prosiectau Blaenorol

Dyma rai prosiectau y mae'r Apêl wedi rhoi a chyfrannu tuag atyn nhw ers 1991:

 • Ambiwlans i Gleifion - £35,500
 • Efelychwr CT - £113,50
 • Byrddau Brest ac Ysgyfaint - £14,700
 • Prosiect Strategaeth y Celfyddydau - £44,745
 • Peiriant Profi Gwaed - £12,500
 • Offer Radiotherapi - £76,000
 • System Fideo - £41,500
 • Cyflymydd Llinellol - £900,00
 • Peiriant Sganio CT - £500,000
 • Peiriant ac Offer Llyncu - £40,900
 • Ffi ymchwil PhD £9,935 (2016)
 • Cyflymydd Llinol - £950,000 ( 2016)
 • Dillad gwelyau - £2,243 (2017)
 • Byrddau dros gadeiriau ar gyfer ward £4,776 (2018) 
 • 12 peiriant arsylwi £6,194 (2020) 
 • Peiriannau Arsylwi £3,097
 • Radiotherapi, poteli dŵr mesuredig £1,698 (2021)
 • Poteli dŵr mesuredig radiotherapi £3,204 (2022)

Yn ogystal â phrynu pethau llai tuag at offer a hyfforddiant

Ambiwlans Cleifion
Ambiwlans Cleifion