Rhoddion/Prosiectau Blaenorol

Dyma rai prosiectau y mae'r Apêl wedi rhoi a chyfrannu tuag atyn nhw ers 1991:

 • Ambiwlans i Gleifion - £35,500
 • Efelychwr CT - £113,50
 • Byrddau Brest ac Ysgyfaint - £14,700
 • Prosiect Strategaeth y Celfyddydau - £44,745
 • Peiriant Profi Gwaed - £12,500
 • Offer Radiotherapi - £76,000
 • System Fideo - £41,500
 • Cyflymydd Llinellol - £900,00
 • Peiriant Sganio CT - £500,000
 • Peiriant ac Offer Llyncu - £40,900
 • Cyflymydd Llinellol - £950,000 (Comisiynu ym mis Hydref 2016)
 • PhD research fee - £9,935 (2016)
 • Linear Accelerator - £950,000 (2016)
 • Bed linen - £2,243 (2017)
 • Over chair tables for ward - £4,776 (2018)
 • 12 observation machines - £6,194 (2020)
 • Observation Machines - £3,097
 • Radiotherapy, measured water bottles - £1,698 (2021)
 • Radiotherapy measured water bottles - £3,204 (2022)

Yn ogystal â phrynu pethau llai tuag at offer a hyfforddiant

Ambiwlans Cleifion
Ambiwlans Cleifion