Digwyddiadau

Mae gan Apêl Cancr Gogledd Cymru bellach galendr o ddigwyddiadau rheolaidd sy'n llenwi o hyd. Caiff y digwyddiadau hyn eu cynnal gyda'r unig fwriad o godi cymaint o arian ag sydd bosibl i'r Elusen.

Digwyddiadau i ddod


Mae'r bleidlais wedi ei agor erbyn hyn ar gyfer lle i redeg ym Marathon Llundain TCS ddydd Sul 27 Ebrill 2025.

Rydym yn cynnig pump o'n lleoedd Bond Aur i redeg ym marathon Llundain y flwyddyn nesaf. Dyma'ch cyfle i gefnogi Apêl Canser Gogledd Cymru.
Caiff y lleoedd hyn eu dyrannu i redwyr, sydd yn eu tro, yn cytuno i godi o leiaf £2000 at yr elusen.

Os ydych yn ymrwymedig i godi'r swm gofynnol, gweler ein gwefan, a chwblhewch y ffurflen gais ar-lein.

 

FFURFLEN GEISIADAU (PDF)

POSTER (PDF)

DYDDIAD CAU CEISIADAU: Erbyn hanner nos ar 31 Ionawr 2025

Archif Digwyddiadau


Mae'r bleidlais wedi ei agor erbyn hyn ar gyfer lle i redeg ym Marathon Llundain TCS ddydd Sul 24 Ebrill 2024.

Rydym yn cynnig pump o'n lleoedd Bond Aur i redeg ym marathon Llundain y flwyddyn nesaf. Dyma'ch cyfle i gefnogi Apêl Canser Gogledd Cymru.
Caiff y lleoedd hyn eu dyrannu i redwyr, sydd yn eu tro, yn cytuno i godi o leiaf £2000 at yr elusen.

Os ydych yn ymrwymedig i godi'r swm gofynnol, gweler ein gwefan, a chwblhewch y ffurflen gais ar-lein.

 

FFURFLEN GEISIADAU (PDF)

DYDDIAD CAU CEISIADAU: Erbyn hanner nos ar 31 Ionawr 2024

 

Mae'r bleidlais wedi cau erbyn hyn ar gyfer lle i redeg ym Marathon Llundain TCS ddydd Sul 23 Ebrill 2023.

Rydym yn cynnig pump o'n lleoedd Bond Aur i redeg ym marathon Llundain y flwyddyn nesaf. Dyma'ch cyfle i gefnogi Apêl Canser Gogledd Cymru.
Caiff y lleoedd hyn eu dyrannu i redwyr, sydd yn eu tro, yn cytuno i godi o leiaf £2000 at yr elusen.

Os ydych yn ymrwymedig i godi'r swm gofynnol, gweler ein gwefan, a chwblhewch y ffurflen gais ar-lein.

 

DYDDIAD CAU CEISIADAU: Chwefor 28fed

A group of four adults celebrating Christmas

(Cyfieithiad yma'n fuan)

We are thrilled that the London Opera Quartet Baubles and Warbles are coming back to St Sadwrn’s Church, Henllan on Friday 16th December.

It will be lots of fun and laughter so please join us.

All the proceeds towards The North Wales Cancer Appeal, supporting the Cancer Centre at Ysbyty Glan Clwyd

 

Tickets £15 from Baroque In Denbigh or chairman@northwalescancerappeal.co.uk

 

Gwahoddwn chi i Theatr Twm o’r Nant, Dinbych, i arddangosfa preifat o ddarluniau a pheintiadau Newydd gan Helen Job, a’r lawnsiad o ddetholiad farddonol o’r profiadau y llynedd gan Rajan Madhok a Helen Job.

Dydd Mercher 26ain Hydref 2022, 6 – 8 y.h.
Dydd Sul 30ain Hydref 2022, 2 – 4 y.h.

Mi fydd yr arddangosfa yn rhedeg tan ddiwedd Rhagfyr

Yr holl elw o’r gwerthiant, as unrhyw roddion yn mynd tuag at Apel Cancr Gogledd Cymru.

Parcio a’r gael o flaen y theatre neu y’m maes parcio Aldi, gyferbyn. Theatr Twm o’r Nant.

Mae Helen Job yn gweithio o Beniel, Sir Ddinbych. Mae hi'n paentio ac yn lluniadu gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau - pensil, acrylig, dyfrlliw, olew a chwyr ar bapur a chynfas. Mae hi o'r farn bod ei gwaith yn haniaethol hyd yn oed pan fydd yn darlunio astudiaethau manwl o wrthrychau naturiol neu wrth ddarlunio'r hyn sy'n ymddangos i fod yn dirluniau. Mae ei hymagwedd a'i thechnegau yr un fath.

Dywed:

"Y fantais o edrych ar waith sy'n gwbl haniaethol yw ei fod yn rhoi'r cyfle i'r sawl sy'n edrych ar y gwaith i ddehongli'r ddelwedd fel y maen nhw'n ei gweld hi."

Mae'r arddangosfa hon yn gwbl haniaethol ac mae'n ymwneud â'r dirwedd fewnol, un y gallai pob un ohonom ei chydnabod fel yr un sy'n bodoli oddi mewn i ni, ein gofod personol, ac sydd wedi'i chreu yn ein dychymyg eu hunain. Mae rhywfaint o'r gwaith yn gysylltiedig â gwaith ysgrifenedig ganddi hi a'i phartner, Rajan Madhok ac mae eraill yn darlunio'r synwyriadau corfforol wrth dderbyn triniaeth at ganser y fron.

Darllenwch fwy am ddyddiadur Canser Helen

TCS London Marathon 2022 All Places Now Filled (Cyfieithiad yma'n fuan)

The runners now training and fundraising are:

Helen Roberts from Ruthin
Nesta Mccluskey from Llanymynech /Maelor Hospital Wrexham
Ryan Mccluskey from Llanymynech
Tracey Harris – BCUHB – Wrexham
John Roberts from Llandyrnog

Beautiful Limited Edition Hand Crafted Mugs for Sale In Aid of The Nesta Mccluskey Marathon Fund

  • 130622-nmc-mug-3

All proceeds (100%) from the sale of these mugs will go to The North Wales Cancer Appeal and form a part of Nest McCluskey’s fundraising for the Charity. A limited number of 50 mugs, all individually numbers are available at a cost of £9.99 per mug plus postage.
Please E Mail admin@northwalescancerappeal.co.uk if you would like to purchase a mug with your name & address and the number of mugs required. We will get back to you with payment and delivery details

  • 130622-nmc-mug-3

poster

 

Y MARATHON 100,000 PERSON CYNTAF Y BYD!

Mae disgwyl i Farathon Virgin Money Llundain 2021 fod y marathon gyda’r mwyaf o redwyr yn cymryd rhan erioed, gyda 100,000 o redwyr anhygoel yn mentro yn y ras. Sut mae hyn yn bosibl? Wel, mae Marathon rhithiol Virgin Money Llundainyn dychwelyd eleni, gyda 50,000 lle ar gael i redwyr wneud eu 26.2 milltir o ble bynnag maen nhw yn y byd, ar ddydd Sul, 3 Hydref.

Ar yr un diwrnod, bydd 50,000 o bobl yn rhedeg y llwybr marathon traddodiadol o Blackheath i The Mall - cynnydd o dros 7,000 ar y niferoedd blaenorol sydd wedi cwblhau’r ras. Hoffech chi fod yn un o’r 100,000?

Yn sicr dyma y Marathon i gael lle arno yn 2021. P'un a ydych yn rhedeg eich marathon cyntaf, eich degfed marathon ar hugain, eisiau cyfalwni her am oes, eisiau gwireddu eich breuddwyd, eisiau dathlu neu goffau ...mae gennym lefydd ar eich cyfer i redeg tuag at Apêl Canser Gogledd Cymru.

Mae Apêl Canser Gogledd Cymru yn Elusen sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ac sy'n codi arian i brynu offer ar gyfer Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru. Ers 1991 mae’r elusen wedi casglu mwy na £3 miliwn

Cyhoeddwyd y ceisiadau i gael lle yn y Marathon ar 8 Chwefror 2021 ar gyfer cael lle trwy fynediad cyffredinol, ond os na chawsoch le, yna mae gennym ni lefydd ar gael.

Gallwch lawrlwytho'r ffurflen Gais yma…….

Neu anfonwch E-bost at admin@northwalescancerappeal.co.uk a byddwn yn anfon ffurflen gais atoch yn syth.

Ladies Lunch 2019 Raises £5,000 For NWCA (Cyfieithiad yma'n fuan)

Now a regular annual event the Ladies Lunch kindly hosted by Karen & John Hall of the Brookhouse Mill in Denbigh, this year attracted over 170 guests. Saturday 17th August 2019 fortunately turned out dry and sunny and the marquee sited courtesy of Philip and Rachel Hughes at Brookhouse Farm provided the perfect venue for a fabulous Canape and Prosecco Reception, followed by a beautiful buffet lunch.

The Charity’s very generous supporters and sponsors provided over 30 Raffle and Auction prizes from Afternoon Teas, Spa Days and works of art to designer handbags and baskets of beauty products. It seemed that very few went home empty handed!
After record Raffle Ticket Sales and some very enthusiastic bidding in the Auction, as a result of Karen & John’s generosity the event raised £5,000 for the charity which to date is a record amount.

Thanks go to all our generous donors and sponsors and the wonderful duo called Keenan who entertained us all throughout lunch and then donated their services again as an Auction Lot – Thanks to you all …..

posterposterposter


The World’s Biggest Pub Quiz (Cyfieithiad yma'n fuan)
Red Lion, Llanasa, Wednesday 13th March

The second quiz of 2019 will be held in the Red Lion Pub, Llanasa, CH8 9NE on Weds 13th March 2019 at 7.30pm. We will be raising money for the 1st Llanasa Rainbows and Brownies, as well as the Pub's nominated charity for the year, the North Wales Cancer Appeal.

Quiz, Raffle and "Chip Butty"
The next Red Lion pub quiz will be on Wednesday 13th March 2019 at 7.30pm.
All proceeds from the evening will be donated between 1st Llanasa Rainbow and Brownies & North Wales Cancer Appeal for Glan Clwyd Hospital

Raffle prize donations would be greatly appreciated.

If you want to enter a Team send an E Mail to brian.horwich@gmail.com

 

 

Gêm Bêl-droed Elusennol Clwb Pêl-droed Dinbych

Cafodd y Gêm Bêl-droed Elusennol flynyddol Top Dre’ (Uptown) vs Gwaelod Dre’ (Downtown) ei chynnal yng Nghlwb Pêl-droed Dinbych ar ddydd Sul Gŵyl y Banc y 26ain o Awst. Er gwaethaf dechrau digalon o wlyb, roedd y timau yn barod amdani ar ôl sesiwn cynhesu egnïol iawn gan dîm Top Dre’ gyda’r gêm yn dechrau ar amser am 11yb.

Ar ôl eu perfformiad egnïol iawn wrth gynhesu aeth y tîm glas (Top Dre’) ar y blaen yn gynnar, ond y sgôr terfynol oedd 4-2 i dîm Gwaelod Dre’ gyda dathlu a chydymdeimlo i ddilyn mewn tafarn leol. Gyda chefnogaeth hynod hael y chwaraewyr, cefnogwyr ac aelodau’r cyhoedd, cafodd dros £1,200 ei godi tuag at yr Elusen.

Yn garedig iawn, bu i’r trefnwyr enwebu Apêl Cancr Gogledd Cymru i elwa o’r elw hwn ac o’r casgliad bwced llwyddiannus.

Mae ein diolchiadau mawr yn mynd i James Drury a gweddill y Pwyllgor Trefnu ac i Shaun Powell o Lock Stock am ei gymorth a’i gefnogaeth ar y diwrnod.

posterposter

Marathon Runners Raise £22,000 for the Charity (cyfieithiad yn dod yn fuan)

Marathon Runners

All 6 Gold Bond Runners have exceeded their £2,000 target and raised a combine total of over £22,000 for the North Wales Cancer Appeal. All runners finished and an additional £4,740.75 from independent runners in the London and Manchester Marathon, Anthony Parvin and Sam Herd brings our grand total raised to over £26,500. Thanks to all the runners for their huge and much appreciated effort.

Taith Feicio ‘RideLondon’

 

Gwahoddir ceisiadau erbyn hyn i gymryd rhan yn nhaith feicio ‘Prudential RideLondon’.

‘Prudential RideLondon’ yw gŵyl feicio orau’r byd! Cafodd ei datblygu yn sgil Gemau Olympaidd 2012 a digwyddiad eleni fydd y seithfed achlysur i gael ei gynnal dros benwythnos 3-4 Awst.

Nid oes unrhyw ddigwyddiad ffordd gaeedig tebyg iddo, sy’n cyfuno elfen hwyliog a hygyrch taith deuluol yn rhad ac am ddim yng nghanol Llundain ynghyd â’r cyffro sy’n dod o wylio beicwyr proffesiynol gorau’r byd yn rasio ar y dydd Sadwrn ac yna’r lle y gallech ei gael yn beicio yn nigwyddiad ‘Prudential RideLondon Surrey 100’ ar y dydd Sul.

100 milltir yn cychwyn yn y Parc Olympaidd, yn cynnwys dros 24,000 o feicwyr eraill, ac yn beicio trwy ganol Llundain ac ymlaen i Surrey gan alw heibio i Box Hill a Leith Hill ac yna’n dychwelyd i Lundain i orffen yn beicio’r fyny’r Mall, y cyfan ar ffyrdd caeedig. Ar ôl gorffen, gallwch eistedd, cael eich gwynt atoch a gwylio’r ras broffesiynol yn mynd rhagddi ar y ffyrdd y tu ôl i chi ar y sgriniau mawr yn St. James Park.

Mae mwy na £53 miliwn wedi’i godi yn y digwyddiad hwn ers 2013, ac yn debyg i Farathon Llundain, mae’n fwyfwy anodd cael lle trwy’r bleidlais oherwydd y galw aruthrol.

 

Mae gan Apêl Ganser Gogledd Cymru bum lle ar gael ar gyfer digwyddiad RideLondon eleni. Efallai y byddwch chi am feicio’r llwybr ar eich pen eich hun, mae’n bosibl y bydd rhywun rydych yn ei adnabod wedi cael lle trwy’r system bleidlais, ond os na lwyddoch i wneud hynny, efallai y byddwch chi’n awyddus i feicio fel pâr neu dîm yn cynnwys hyd at bump ohonoch. Defnyddiwch ein ffurflen gais er mwyn rhoi gwybod i ni pam rydych am wneud y digwyddiad anhygoel hwn. Rydym yn gofyn am o leiaf £500 am bob lle ond rydym yn gwybod y bydd y digwyddiad hwn yn eich ysbrydoli chi a’ch noddwyr i ragori ar y targed hwnnw.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais yma a’i hanfon trwy E-bost at tim.watson@live.com  a fydd yn cydlynu eich ymgais. Mae wedi beicio ar dri o blith y chwe digwyddiad diwethaf dros elusen fel pâr ac fel rhan o dîm o bedwar, felly bydd yn gallu rhoi blas llawn i chi o’r digwyddiad.

Os ydych chi wrth eich bodd yn beicio neu’ch bod yn awyddus i roi cynnig ar her feicio epig heb gymhlethdodau traffig y ffyrdd, ewch amdani!

 

Rali Traciau Targa Honda 116 Gogledd Cymru

Dechreuodd Rali Traciau Targa blynyddol y Clwb Ceir 116 yn lle Cartio Glan y Gors yng Ngherrigydrudion ar ddydd Sul y 29ain o Orffennaf 2018. Gyda chystadleuwyr o bob cwr o Brydain ac Iwerddon yn cymryd rhan, bu i 200 o Yrwyr a Chyd-yrwyr gofrestru am 6yb i ddechrau ar gyfres o brofion heriol ar draws Gogledd Cymru.

Apêl Cancr Gogledd Cymru ydy elusen enwebedig Clwb Ceir 116 a Raffl am le am ddim i’r digwyddiad blwyddyn nesaf er budd i’r Elusen oedd y cyfle cyntaf i’r 100 tîm a’u cefnogwyr gyfrannu tuag at yr achos.

Gyda dros 20 prawf a 150 o farsialiaid yn cefnogi’r digwyddiad roedd digon o bobl yn ôl yng Nghlan y Gors ar ddiwedd y dydd i weld y gyrwyr a’u casgliad arbennig o geir yn dychwelyd ar ôl diwrnod blinderus.

Bu i’r Clwb Ceir gyfrannu cyfanswm arbennig o £1,274.00 i’r Elusen ac mae ein diolchiadau yn mynd i Bwyllgor Trefnu Clwb Ceir 116 ac i holl gefnogwyr y digwyddiad wnaeth sicrhau’r cyfraniad arbennig hwn.

posterposterposter


Mae Clwb Rali Targa 116 o Geir yn ddigwyddiad ym mis Gorffennaf yng Nghanolfan Cartio Glan y Gors yng Ngherrigydrudion. Dyma'r ail flwyddyn i'r digwyddiad hwn gael ei gynnal. Mae'r Rali yn denu cystadleuwyr o bob rhan o Brydain ac eleni daeth 90 criw mewn gwahanol geir i rasio ar gyrsiau ledled gogledd Cymru ac ar Fap 116. Gyda'i noddwr ar y cyd, Honda Gogledd Cymru, mae'r Clwb wedi achub ar y cyfle i godi arian at Apêl Cancr Gogledd Cymru, sef Elusen benodol y Clwb, ac eleni bu iddo roi siec o £1,000.00 i'r Apêl.

pic01

posterCodi Arian at Farathon 2018

Mae’r pedwar rhedwr wnaeth daclo’r Marathon eleni wedi mynd y tu hwnt i unrhyw dargedau blaenorol drwy godi swm enfawr o £20.381.11 wedi’i ychwanegu at arian NWCA.

Bu i’r pedwar rhedwr wneud yn arbennig o dda gan orffen y cwrs llethol 26 milltir mewn tywydd poeth tanbaid a bu eu hymdrechion codi arian yn gwbl arbennig.
Hawys Roberts - £6,689.74
Billie Jo Davies - £6,646.81
Andy Knapp - £5095.98
Natalie Maurice Evans - £1,848.58

Mae’r llun yn dangos y rhedwyr wrth y llinell derfyn a hoffem ni ddiolch i bob un ohonyn nhw am eu cyfraniad hynod werthfawr i Apêl Cancr Gogledd Cymru


notice10/04/2017 - London Marathon 2017 (Saesneg yn unig) – A show of force from the female contingent of Betsi Cadwalder University Health Board Staff is set to conquer the challenge of completing the London Marathon and at the same time raising much needed funds for The North Wales Cancer Appeal.
Working in a range of disciplines in the Health Board across North Wales, these hardy souls have been pounding the pavements for the past few months in preparation for their big challenge.
All first-time London Marathon runners the five ladies all gathered to swap training tips outside the North Wales Cancer Treatment Centre last week (Pictured from left to right Mandy Watkins, Carmel Barnett, Alice Roberts, Kirsty Thomson and Sally Jones)

The ‘Pink Perils’ as they are now affectionately known all have their own motivations for wanting to run the Marathon and raise money for the Appeal, but the one thing they do have in common is they are all determined to finish and raise as much money as possible.
Carmel Barnett is Radiotherapy Services Manager at the Cancer Treatment Centre and Kirsty Thomson is Head of Fundraising for Awyr Las. Alice Roberts is training to be a Clinical Scientist in Audiology at Wrexham Maelor and Sally Jones is a GP in Bodnant Surgery in Bangor.
If you want to support any of the ladies – go to their Virgin Money Giving Site and pledge your donation – they will be thrilled to receive your support. Click on any of the links below to donate:

Kirsty Thomson
Click here to donate to Kirsty
Carmel Barnett
Click here to donate to Carmel
Alice Roberts
Click here to donate to Alice
Sally Jones
Click here to donate to Sally
Mandy Watkins
Click here to donate to Mandy

All donations will go to The North Wales Cancer Appeal which operates under the Awyr Las Charitable Trust Registration


Mae Marathon Llundain wedi bod yn bwysig iawn yn llwyddiant yr Apêl. Nod Pwyllgor Apêl Ron a Margaret Smith oedd sicrhau statws Bond Aur Marathon Llundain rhai blynyddoedd yn ôl ac erbyn hyn mae'n mwynhau gallu manteisio ar y cyfle hwn i brynu llefydd i redwyr er mwyn codi arian at yr Apêl.
Hyd heddiw mae'r arian sydd wedi ei gasglu trwy Farathon Llundain wedi cyfrannu dros £60,000 at yr Apêl ac mae'n parhau i fod yn ffynhonnell holl bwysig o arian. Mae yna nifer fawr o bobl eofn sy'n aros am y cyfle hwn i redeg dros yr Apêl ac yn prysur baratoi trwy fisoedd hir y gaeaf.

pic01